Chronische vermoeidheid

Heb je last van een alle overheersende vermoeidheid die maar niet minder lijkt te worden? En treedt die vermoeidheid sterker op naarmate je meer hebt gedaan?

Overbelasting zoals bij burnout, hyperventilatie en overspanning leidt altijd tot vermoeidheid. Dit hangt ook vaak samen met slaapgebrek. Soms domineert de vermoeidheid zodanig dat je bijna nergens meer toe in staat bent; geestelijk én lichamelijk. Een aanpak van veel rusten, ontspannen én rustige activiteitsopbouw is dan nodig (samen met het tijdelijk wegnemen van geestelijk vermoeiende activiteiten).

Echter kun je ook een vorm van chronische vermoeidheid hebben die niet beter wordt van uitrusten. Sterker nog, je slaapt eigenlijk best veel. En je merkt dat de vermoeidheid (veel) sterker wordt na een te grote inspanning. Vooral zwaardere fysieke inspanningen verergeren de vermoeidheid en de verschijnselen die daarbij horen (pijn of duizeligheid, concentratieverlies). Er wordt ook wel gesproken over inspanningsintolerantie.

Is bovenstaande bij jou van toepassing dan is er waarschijnlijk sprake van het Chronische Vermoeidheidssyndroom (CVS, ook wel ME genoemd). Inmiddels is er zoveel onderzoek gedaan naar dit verschijnsel en zijn er ook testen ontwikkeld waarbij de aandoening is aan te tonen. De diagnose CVS/ME zijn in de medische wetenschap inmiddels dan ook erkend [1]. Sedert kort spreekt men ook wel over PENE: Post-exertional Nueroimmune exhaustion[2]

Het is dus eigenlijk niet terecht om CVS te scharen onder SOLK.
Echter is er nog geen eenduidige behandelstrategie voor CVS/ME. Je kunt wél leren om beter met de aandoening om te gaan. Het is namelijk belangrijk dat je niet teveel rust (dat helpt immers niet), maar aan de andere kant ook niet teveel doet. Vooral fysieke inspanning moet je leren doseren.

Verder kun je veel hebben aan adem- en ontspanningsoefeningen en heet ontwikkelen van een ‘mindset’ waarbij je leert je situatie te accepteren en je te richten op de dingen die wél goed gaan. Met zo’n mindset bespaar je ook veel energie..

Via de biofeedback-test die ik toepas kan ik je ook meer inzicht geven in je toestand en zelfs vaststellen over er sprake is van een ‘overspannings-vermoeidheid’ of mogelijk CVS.

Toets je eigen mate van vermoeidheid aan de hand van deze vragenlijst

[1] https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2018/03/19/me-cvs

[2] https://www.psychfysio.nl/6_05_2/ [moeilijk artikel, maar het gaat ook om een ingewikkelde aandoening)