Therapie bij SOLK

SOLK is in Nederland de term die gebruikt wordt voor een serie lichamelijke klachten die veel voorkomen, maar waarvoor geen pasklare lichamelijke verklaring is en ook geen pasklare medische oplossing. Meestal gaat het over pijn, vermoeidheid en/of lichaamsspanningen. Men is het er over eens dat SOLK erg lastig en dominant kan zijn. Maar veel centra beperken hun hulp tot psychologische ondersteuning.

Psychotherapie kan ondersteunend zijn bij SOLK, maar het mag daar niet bij beperkt blijven. Uw klachten zijn niet louter psychisch..

Door te begrijpen en te zien (biofeedback!) hoe de klachten zijn ontstaan en aanhouden kunt u stap voor stap leren hier invloed op uit te oefenen. U kunt dan andere gewoontes aanleren, zowel fysieke gewoontes (beweging, ontspanning) als een andere manier van denken over en omgaan met de klachten.

Stap voor stap aanpak
De aanpak van SOLK zou mijn inziens de volgende elementen kunnen/moeten bevatten:

  1.  Onderzoek naar de voorgeschiedenis (gesprek, eventueel met onderzoek uitslagen) met bepalen hoe de klacht je huidige leven beïnvloed
  2.  Metingen naar het fysiologisch functioneren anders dan gangbaar (bloed) onderzoek; het gaat om meten van basale oppervlakkige fysiologie ofwel de basis-stresstoestand (biofeedback)
  3. Bewustmaken van de rol die je zelf hebt bij het instandhouden van deze toestand en hoe je dit ten gunste kunt beïnvloeden (meestal gaat het dan om ontspanningstechnieken)
  4. Veranderingen op het gebied van inspanning (meer/minder/kwalitatieve veranderingen)
  5. Coaching om de juiste attitude te ontwikkelen: hulp om anders te leren aankijken tegen de klachten én bij het permanent veranderen van bepaalde gedragingen

Meer over SOLK

Accentverschillen bij klachtenbeelden die tot SOLK gerekend kunnen worden leest u bij de volgende items:

Hulp bij:

 

Hulpvolle video's